10:13, Thứ Hai, 6-1-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 thay thế các Quyết định: Số 25/2015/QĐ- UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh; số 03/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh.

Đối tượng áp dụng là người sử dụng đất đai quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 khi Nhà nước thu hồi đất; cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và các đơn vị khác có liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Về nguyên tắc, chỉ thực hiện bồi thường, hỗ trợ tài sản tồn tại trên đất bị thu hồi trước ngày có thông báo thu hồi của UBND cấp có thẩm quyền được nêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi, đồng thời đã được kiểm kê của cơ quan chức năng. Không bồi thường, hỗ trợ tài sản do người bị  thu hồi đất xây dựng, trồng hoặc nuôi sau ngày có thông báo thu hồi đất của UBND cấp có thẩm quyền. Quy định cũng nêu rõ nguyên tắc xác định khối lượng, năng suất cây trồng để bồi thường hỗ trợ; điều kiện bồi thường, hỗ trợ đối các nhóm đối tượng nhà ở công trình phục vụ sinh hoạt, xưởng, công trình và vật kiến trúc; điều kiện bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản.

Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc không điều chỉnh theo quyết định này. Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã phê duyệt hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do UBND tỉnh ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo chính sách, phương án đã phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo Quyết định này.

Tải về Quyết định

Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn/

Lượt người xem:   180
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)