16:28, Thứ Sáu, 3-1-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh.

Quyết định này quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất (sau đây viết tắt là Hệ số K) năm 2020 để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hệ số K là tỷ lệ giữa giá đất phổ biến trên thị trường so với giá đất do UBND tỉnh quy định. Đối tượng áp dụng là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan chức năng xác định giá đất cụ thể; tổ chức kinh tế , người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các cơ quan, tổ chức, đơn vị  quản lý, sử dụng tài sản công; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Áp dụng với các trường hợp: Khi xác định giá trị thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo giá đất trong bảng  giá đất) thi áp dụng Hệ số K để thực hiện; thuê đất thu tiền hằng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức , đơn vị quản lý, sử dụng tái sản công.

Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ việc phân loại Hệ số K đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng sẽ được áp dụng bằng Hệ số K của loại đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giáo đất, cho thuê đất (đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp) theo khu vực loại đường.

Các trường hợp xác định giá đất cụ thể theo Hệ số K quy định tại Điều 3 (các trường hợp áp dụng) Quyết định này được xác định bằng giá đất theo mục đích sử dụng tại bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương do UBND tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 (đã nhân với hệ số điều chỉnh (Đ) nếu có) nhân với Hệ số K được quy định tại Điều 4 (phân loại) Quyết định này.

Xem Quyết định tại đây.

Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn/

Lượt người xem:   956
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)