13:48, Thứ Sáu, 3-1-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Siết chặt quản lý về đất đai

Bình Dương là địa phương có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, kéo theo nhu cầu chuyển đổi, sử dụng đất đai tăng cao trong thời gian qua. Trong điều kiện đó, việc quản lý chặt chẽ đất đai đã và đang được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) nghiêm túc thực hiện.

 Người dân làm thủ tục đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh. 

 

Tích cực phổ biến pháp luật về đất đai

Lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai Sở TN-MT cho biết liên quan đến công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai, sở đã và đang thực hiện nhiều phương thức tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai trên cổng thông tin điện tử của sở, gửi đăng trên cơ quan báo chí trong tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương. Sở đã trả lời kịp thời các câu hỏi của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai trên cổng thông tin điện tử của sở.

Bên cạnh đó, sở đã hoàn thành Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý TN-MT tỉnh Bình Dương” giai đoạn 2013-2018. Sản phẩm của dự án đã được đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng. Mục tiêu của dự án là xây dựng một hệ thống thông tin đáp ứng được yêu cầu của công tác nâng cao năng lực quản lý nhà nước và cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực TN-MT, nhất là lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh. Hiện sở đang tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bình Dương” để hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Từ năm 2016, Sở TN-MT đã thực hiện thí điểm liên thông dưới hình thức điện tử với cơ quan thuế. Theo đó, sở phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện công tác kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai trong tỉnh. Qua thời gian triển khai thực hiện, công tác trao đổi thông tin theo hình thức điện tử giữa 2 cơ quan đã đạt được kết quả tốt. Nổi bật, đến nay công tác luân chuyển hồ sơ theo hình thức điện tử cơ bản đã hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu đề ra

Thời gian qua, UBND cấp huyện và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cũng thực hiện đầy đủ việc niêm yết, công khai rộng rãi các thủ tục hành chính. Công tác này được các cơ quan thực hiện theo đúng quy định và đồng bộ đối với 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) để các tổ chức, cá nhân tiếp cận dễ dàng, thuận tiện. Qua kết quả giám sát, hiện Sở TN-MT đang tiếp tục chỉ đạo hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai trong tỉnh thực hiện tốt hơn việc niêm yết, công bố, công khai rộng rãi các thủ tục hành chính đến người dân bằng nhiều hình thức thiết thực theo quy định. Hiện ngành chức năng và địa phương đã thành lập thí điểm tổ tư vấn đến tận các xã, phường, thị trấn để hướng dẫn các thủ tục hành chính về đất đai. Cùng với đó, Sở TN-MT đã phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức các cuộc hội nghị gặp gỡ trực tiếp để lắng nghe ý kiến phản hồi của người dân.

Đẩy nhanh xử lý khu, điểm nhà ở tự phát

Theo Sở TN-MT, UBND các huyện, thị, thành phố đã và đang xử lý các trường hợp phân lô bán nền. Cùng với đó, sở đã có Văn bản số 2916/STNMT-CCQLĐĐ ngày 13-6-2019 triển khai đến 9 UBND huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Trong năm 2019, Sở TN-MT đã ban hành Quyết định số 536/QĐ-STNMT ngày 26- 4-2019 về việc thành lập đoàn công tác xử lý các vướng mắc liên quan đến việc hiến đất, tự mở đường, phân lô, tách thửa trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở báo cáo kết quả của đoàn thanh tra, UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại Văn bản số 5229/UBND-KT ngày 11-10-2019 về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý các khu, điểm nhà ở tự phát trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh phân công trách nhiệm cho UBND cấp huyện, Sở Xây dựng, Sở TN-MT thực hiện các nội dung công việc có liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong năm 2019, Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án khu nhà ở chậm triển khai trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ này Sở Xây dựng đã đưa vào chương trình làm việc năm 2019 để chỉ đạo phòng chuyên môn tổ chức thực hiện. Theo kế hoạch, việc kiểm tra tiến độ các chủ đầu tư bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 6-2019, sau đó sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tháng 10-2019. Đến nay, Sở Xây dựng đã làm việc với 8 chủ đầu tư dự án; đã trình UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư 2 dự án nhà ở trên địa bàn TX.Tân Uyên. Tính đến nay, trong danh sách 35 dự án (đã loại 2 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong số 37 dự án chậm triển khai) chậm triển khai, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư 7 dự án.

Qua làm việc, Sở Xây dựng đã đề nghị các chủ đầu tư gửi bản cam kết tiến độ triển khai. Đây là cơ sở để sở và các địa phương nơi có dự án kiểm tra, giám sát. Trong trường hợp chủ đầu tư không có động thái triển khai theo tiến độ đã cam kết, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư dự án.

Nguồn: http://baobinhduong.vn/

Lượt người xem:   150
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn