10:8, Thứ Ba, 8-10-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bình Dương: Trang bị kiến thức cho cán bộ để thực hiện kiểm kê đất đai

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, tỉnh Bình Dương chú trọng vào việc tổ chức các tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ xã, phương, thị trấn.

Ông Phạm Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương, cho biết việc tập huấn đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong giai đoạn 2015-2019 và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đây cũng là cơ sở để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021-2030 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; biên soạn chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0101; diện tích với cơ cấu đất...

Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được thực hiện trên phạm vi cả nước, ở các cấp hành chính. Đối tượng kiểm kê đất đai năm 2019, gồm: Diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng, đối tượng được giao để quản lý; tình hình quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, các ban quản lý rừng, các doanh nghiệp sản xuất nông - lâm nghiệp; các dự án xây dựng nhà ở thương mại; các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh và đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của UBND xã, phường, thị trấn.

Đơn vị thực hiện kiểm kê gồm UBND cấp xã; các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, ban quản lý rừng, các doanh nghiệp sản xuất nông - lâm nghiệp; các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại; các tổ chức sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Ông Ngọc lưu ý, việc điều tra thu thập, xử lý, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu kiểm kê phải được thực hiện nghiêm túc. Kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời gian, bảo đảm tính khách quan, trung thực, phản ánh thực tế sử dụng đất. Do đó, trong quá trình phối hợp và thực hiện, các đơn vị thực hiện có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thêm.

Nguồn: http://monre.gov.vn

Lượt người xem:   244
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn