9:23, Thứ Năm, 3-10-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ về đất đai cho cán bộ cơ sở

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Mục đích của việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất của từng địa phương hành chính cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua...


Người dân làm thủ tục đất đai tại bộ phận “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Đánh giá đầy đủ thực trạng nguồn lực đất đai

Tại hội nghị tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của đất nước, là nguồn lực quan trọng của nền kinh tế.

Để đánh giá đầy đủ thực trạng nguồn lực đất đai nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội, Luật Đất đai đã quy định định kỳ 5 năm phải kiểm kê đất đai và hàng năm phải thực hiện thống kê đất đai. Nội dung tập huấn có ý nghĩa rất quan trọng để nhìn nhận, đánh giá lại những giá trị, những nguồn lực của đất đai cho giai đoạn phát triển sắp tới. Ông lưu ý, nếu không thống kê, kiểm kê, đánh giá được đúng hiện trạng và nguồn lực đất đai hiện nay thì các cấp, các ngành không thể thực hiện được chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên từng vùng miền của đất nước.

Thực hiện chỉ thị nói trên, Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết cấp xã triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 1-8-2019, hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16-1-2020; cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 1-3-2020; cấp tỉnh triển khai thực hiện điều tra kiểm kê đất đai chuyên đề từ ngày 1-8-2019, hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của cấp tỉnh trước ngày 16-4-2020; cả nước và các vùng kinh tế - xã hội hoàn thành trước ngày 16-6-2020. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn thành và gửi kết quả cho UBND cấp tỉnh trước ngày 16-1-2020 để tổng hợp, báo cáo và gửi kết quả về Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 16-4-2020.

Thường xuyên trang bị kiến thức cho cán bộ cơ sở

Đối với tỉnh, nhằm tăng cường nghiệp vụ cho các đơn vị cơ sở, trong tháng 8-2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai năm 2019 cho các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Ông Phạm Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết việc tập huấn đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong giai đoạn 2015-2019 và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đây cũng là cơ sở để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021-2030 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; biên soạn chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0101; diện tích với cơ cấu đất...

Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được thực hiện trên phạm vi cả nước, ở các cấp hành chính. Đối tượng kiểm kê đất đai năm 2019, gồm: Diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng, đối tượng được giao để quản lý; tình hình quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, các ban quản lý rừng, các doanh nghiệp sản xuất nông - lâm nghiệp; các dự án xây dựng nhà ở thương mại; các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh và đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của UBND xã, phường, thị trấn.

Đơn vị thực hiện kiểm kê gồm UBND cấp xã; các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, ban quản lý rừng, các doanh nghiệp sản xuất nông - lâm nghiệp; các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại; các tổ chức sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Ông Ngọc lưu ý, việc điều tra thu thập, xử lý, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu kiểm kê phải được thực hiện nghiêm túc. Kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời gian, bảo đảm tính khách quan, trung thực, phản ánh thực tế sử dụng đất. Do đó, trong quá trình phối hợp và thực hiện, các đơn vị thực hiện có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thêm.

Nguồn:http://baobinhduong.vn 

Lượt người xem:   234
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn