9:34, Thứ Sáu, 23-8-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên

Ngày 19/8/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động, tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận và đo đạc bản đồ đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên.

Căn cứ từ hiệu quả đem lại sau khi thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động năm 2018 tại một số xã thuộc huyện Phú Giáo, thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngày 19/8/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Tân Uyên và Ủy ban nhân dân xã Thường Tân tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động năm 2019, tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận và đo đạc bản đồ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

 

Ảnh: Đoàn trợ giúp pháp lý tư vấn cho người dân tại UBND xã Thường Tân

Hoạt động nhằm giúp cho người dân tiếp cận, hiểu rõ, nắm rõ hơn về các thủ tục đất đai thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, không ngừng đem các quy định của pháp luật đến với người dân. Đồng thời, qua đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn vướng mắc của người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, từ đó có những tham mưu, đề xuất phù hợp nhằm rà soát, cải cách thủ tục hành chính ngày càng tốt hơn; Xây dựng đội ngũ CBCCVC và người lao động thân thiện, gần gũi, vì nhân dân phục vụ, trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Cũng tại đây, kết hợp với việc hướng dẫn, giúp cho người dân hoàn thiện các thành phần hồ sơ đất đai, Đoàn đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận và đo đạc bản đồ đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường cho các hộ gia đình, cá nhân tại các xã Thường Tân, xã Tân Mỹ.

Kết quả,

- Đoàn đã giải thích, hướng dẫn, giải quyết khó khăn cho 28 lượt người dân, xoay quanh vấn đề giải quyết tranh chấp, tách thửa cho người thân, giải thích các quy trình và thủ tục để nộp hồ sơ thực hiện các biến động về đất đai; Triển khai cho tổ chức, cá nhân nắm rõ các thủ tục hành chính về đất đai và các thủ tục thực hiện kỹ thuật đo đạc và bản đồ như: Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017, Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018; Hướng dẫn số 1354/UBND-KTN ngày 03/04/2018; Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 02/7/2018;...

- Tiếp nhận được 21 hồ sơ đăng ký gia hạn các loại đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 06 hồ sơ đăng ký trích lục, trích đo, xác định diện tích, tách thửa,...

Hoạt động trợ giúp pháp lý với sự tham gia của lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bắc Tân Uyên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thường Tân và Tân Mỹ; Đoàn viên thanh niên Chi đoàn 6, lãnh đạo các phòng chuyên môn và chuyên viên.

 

Ảnh: Cán bộ tư vấn hướng dẫn hồ sơ cho người dân

 Nguồn: VPĐKĐĐ

Lượt người xem:   347
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn