8:21, Thứ Sáu, 23-8-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai

Ngày 16/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai năm 2019 cho tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế để kiểm kê, đánh giá đầy đủ, thực trạng nguồn lực đất đai nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững và Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016.

Ngày 16/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai năm 2019. Thành phần tham dự gồm có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Danh (Giám đốc Sở), đồng chí Phạm Xuân Ngọc (Phó Giám đốc Sở), Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển Quỹ đất, đại diện các Sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

 Ảnh: Các đơn vị ký nhận tài liệu tập huấn

Mục đích của việc Kiểm kê đất đai

- Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong giai đoạn năm 2015-2019 và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất;

- Làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021-2030 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Biên soạn chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0101 - Diện tích với cơ cấu đất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Ảnh: Ông Phạm Xuân Ngọc - Phó Giám đốc Sở triển khai tại Hội nghị

 Phạm vi, đối tượng, đơn vị điều tra, thực hiện kiểm kê

- Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được thực hiện trên phạm vi cả nước, ở các cấp hành chính.

- Đối tượng kiểm kê đất đai năm 2019 gồm: diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng, đối tượng được giao để quản lý; tình hình quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông lâm nghiệp, các dự án xây dựng nhà ở thương mại, các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh và đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của Ủy ban nhân dân xã, phường và thị trấn.

- Đơn vị thực hiện kiểm kê gồm: Ủy ban nhân dân cấp xã; các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại; các tổ chức sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Thời điểm kiểm kê, thực hiện và hoàn thành

- Cấp xã triển khai thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 01 tháng 8 năm 2019, hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16 tháng 01 năm 2020;

- Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 01 tháng 03 năm 2020;

- Cấp tỉnh triển khai thực hiện điều tra kiểm kê đất đai chuyên đề từ ngày 01 tháng 8 năm 2019, hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của cấp tỉnh trước ngày 16 tháng 04 năm 2020;

- Cả nước và các vùng kinh tế - xã hội hoàn thành trước ngày 16 tháng 6 năm 2020;

- Bộ Quốc phòng, Bộ công an hoàn thành và gửi kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 16 tháng 01 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo; gửi kết quả về Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 16 tháng 4 năm 2020.

Ảnh: Hình ảnh Hội nghị tập huấn

Việc điều tra thu thập, xử lý, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu kiểm kê phải được thực hiện nghiêm túc. Kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời gian, đảm bảo tính khách quan, trung thực, phản ánh thực tế sử dụng đất. Do đó, trong quá trình phối hợp và thực hiện, các đơn vị thực hiện có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ đến Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc đồng chí Trần Quang Sơn (số điện thoại: 0977299236, 02743814969 hoặc địa chỉ email: sonvpdk@gmail.com) để được hướng dẫn thêm./.

Nguồn: VPĐKĐĐ

Lượt người xem:   299
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)