14:18, Thứ Năm, 22-8-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Nhóm đất phi nông nghiệp toàn tỉnh có 63.115 ha

Công tác thống kê, kiểm kê đất đai là một trong 15 nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai đã được quy định cụ thể tại Điều 22 Luật Đất đai năm 2013.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã hoàn thành thống kê diện tích đất đai năm 2018 tỉnh Bình Dương và đã trình UBND tỉnh báo cáo Bộ TN&MT theo quy định. Kết quả thống kê cho thấy, Bình Dương có diện tích tự nhiên 269.464 ha, trong đó Nhóm đất nông nghiệp là 206.349 ha, Nhóm đất phi nông nghiệp là 63.115ha, Nhóm đất chưa sử dụng: không còn diện tích.

Để bảo đảm công tác kiểm kê đất đai năm 2019 diễn ra đúng thời gian và quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã chỉ đạo: UBND cấp xã triển khai thực hiện từ ngày 1-8-2019 (trong thời gian thực hiện phải tiếp tục tổng hợp cả các trường hợp biến động đất đai đến ngày 31-12- 2019), hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp huyện trước ngày 16- 1-2020; UBND cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND tỉnh trước ngày 1-3-2020. Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ TN&MT trước ngày 16-4-2020.

Trình tự nội dung kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 14-12-2018 của Bộ TN&MT (thay thế Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 2-6-2014).

Nguồn: http://baobinhduong.vn

Lượt người xem:   196
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn