8:48, Thứ Hai, 19-8-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại một số xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Trên cơ sở hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động năm 2018 tại một số xã thuộc huyện Phú Giáo hoạt động có hiệu quả. Năm 2019, Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động năm 2019 tại một số xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; căn cứ từ hiệu quả đem lại sau khi thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động năm 2018 tại một số xã thuộc huyện Phú Giáo. Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động năm 2019, tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận và đo đạc bản đồ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường tại một số xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đoàn trợ giúp pháp lý trợ tư vấn cho người dân tại xã Tam Lập

 

Kế hoạch trợ giúp pháp lý thực hiện tại các xã, phường như sau:

- 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 19/8/2019 (thứ 2): thực hiện tại UBND xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên.

- 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 11/9/2019 (thứ 4): thực hiện tại UBND xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng.

- 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 16/10/2019 (thứ 4): thực hiện tại UBND xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng.

- 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 06/11/2019 (thứ 4): thực hiện tại UBND phường Tân Định, thị xã Bến Cát.

- 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 04/12/2019 (thứ 4): thực hiện tại UBND xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên.

Thành phần đoàn gồm có Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo và địa chính UBND cấp xã; Cơ quan báo, đài; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các phòng trực thuộc; Lãnh đạo các Chi nhánh và các tổ trực thuộc.

Đoàn trợ giúp pháp lý tiếp xúc với người dân

Tại buổi trợ giúp pháp lý, Đoàn sẽ hướng dẫn, giúp đỡ cho tổ chức, cá nhân nắm rõ các thủ tục hành chính về đất đai và các thủ tục thực hiện kỹ thuật đo đạc và bản đồ như: Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017, Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018; Hướng dẫn số 1354/UBND-KTN ngày 03/04/2018; Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 02/7/2018;... và tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, dịch vụ đo đạc bản đồ đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hoạt động trợ giúp pháp lý nhằm giúp cho người dân hiểu rõ, nắm rõ hơn về các thủ tục đất đai thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, không ngừng đem các quy định của pháp luật đến với người dân. Đồng thời, qua đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn vướng mắc của người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, từ đó có những tham mưu, đề xuất phù hợp nhằm rà soát, cải cách thủ tục hành chính ngày càng tốt hơn; Xây dựng đội ngũ CBCCVC và người lao động thân thiện, gần gũi, vì nhân dân phục vụ, trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Nguồn: VPĐKĐĐ

Lượt người xem:   209
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)