9:13, Thứ Năm, 11-7-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải hoàn thành trước ngày 01/10 hàng năm

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chấn chỉnh công tác lập, thực hiện Kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó yêu cầu Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải hoàn thành trước ngày 01/10 hằng năm.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, đôn đốc và nhắc nhở UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đúng quy định pháp luật; chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc theo chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; tiếp tục chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất đẩy mạnh công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt…

Các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai công trình, dự án theo thẩm quyền được giao. Kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hoặc trực tiếp xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp không triển khai thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Hồ sơ đề nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm nói chung và danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh quyết định phải nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trong quý III hàng năm để tổ chức thẩm định. Sau ngày 01/10 hàng năm, nếu địa phương nào chưa gửi hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất và danh mục công trình, dự án về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Hồ sơ đề nghị thẩm định điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm thuộc diện thu hồi đất thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh quyết định, phải nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/5 hàng năm.

Tải về Chỉ thị ​

Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn

Lượt người xem:   208
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn