8:7, Thứ Hai, 13-5-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Công khai trên trang thông tin điện tử các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4383/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08/10/2014 và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3686/UBND-KTN ngày 24/10/2014 về việc rà soát, công khai trên trang thông tin điện tử đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai; Công văn số 1446/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 02/8/2016 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc thực hiện rà soát, công khai các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm pháp luật về đất đai và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về vi phạm pháp luật đất đai.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đăng danh sách các tổ chức vi phạm lên cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 21 tổ chức sử dụng đất.

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, đăng công khai danh sách các trường hợp vi phạm đất đai đối với doanh nghiệp (đính kèm danh sách).  

Dang sách vi phạm đất đai đối với doanh nghiệp
Lượt người xem:   271
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn