9:39, Thứ Năm, 25-4-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Nhiều đột phá trong cải cách thủ tục hành chính về đất đai

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, ngành quản lý đất đai có nhiều bước tiến trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

T4 

Người dân đến làm thủ tục tại Văn phòng Đăng ký đất đai. Ảnh: MH

Trên cơ sở Luật Đất đai năm 2013 và các Văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 27/8/2014 về đẩy mạnh cải cách TTHC trong lĩnh vực quản lý đất đai, thời gian qua, Bộ TN&MT đã công bố bộ TTHC trong lĩnh vực đất đai.

Theo báo cáo từ các địa phương, đến nay, có 63/63 tỉnh, thành phố công bố bộ TTHC tại địa phương. Bộ thủ tục này được rà soát, cải cách, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các phương án đơn giản hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm tối đa chi phí tuân thủ TTHC của xã hội.

Thống kê cho thấy, tổng số TTHC về đất đai là 41 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp (giảm 30 thủ tục); 62 thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp (giảm 9 thủ tục). Đã rà soát, bãi bỏ một số thủ tục hoặc công việc không cần thiết trong giao đất, cho thuê đất và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (GCN) theo hướng bãi bỏ một số công việc thuộc thẩm quyền của cấp xã trước đây như xác nhận tình trạng tranh chấp đối với trường hợp đăng ký, cấp GCN mà người sử dụng có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (đây là nội dung gây nhiều ách tắc nhất trong quá trình cấp GCN trước đây); lập phương án giao đất ở, lập Hội đồng Tư vấn giao đất của xã trong trường hợp giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn.

Thời gian thực hiện quy trình cấp giấy các loại đã giảm so với quy định trước đây, đặc biệt, thủ tục Đăng ký, cấp GCN giảm thời gian thực hiện từ 5 - 25 ngày so với trước đây khi thực hiện theo Luật Đất đai năm 2003.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ngày 6/1/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó, đã rút ngắn thời gian thực hiện TTHC từ 1/3 đến 1/2 thời gian thực hiện đối với các thủ tục khi thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất.

Thực tế, một số địa phương đã tích cực rà soát, công bố bộ TTHC theo hướng cắt giảm số lượng thủ tục, giảm thời gian thực hiện thủ tục như tỉnh Khánh Hòa đã cắt giảm 1/3 thời gian thực hiện TTHC; tỉnh Đà Nẵng cắt giảm 5 - 10 ngày đối với thủ tục liên quan đến cấp GCN; tỉnh Đồng Nai thời gian thực hiện thủ tục Đăng ký thế chấp thực hiện trong ngày.

Đặc biệt, tại TP. Hà Nội, căn cứ Luật Đất đai 2013 và các Văn bản hướng dẫn thi hành, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội; Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 ban hành một số quy định về đăng ký, cấp GCN; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn; Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND.

Theo đó, các TTHC về giao đất, cho thuê đất, cấp GCN đã được thực hiện đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết. Đối với thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư là không quá 12 ngày làm việc; đối với thủ tục cấp GCN là không quá 14 ngày làm việc (hiện nay Sở TN&MT Hà Nội đang trình UBND TP. Hà Nội rút ngắn thời gian cấp GCN sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất còn 7 ngày làm việc).

Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn

Lượt người xem:   364
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn