Sơ đồ tổ chức

9:37, Thứ Năm, 19-5-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
GIÁM ĐỐC CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC THAM MƯU TỔNG HỢP VÀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VĂN PHÒNG THANH TRA PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TT QUAN TRẮC KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LƯU TRỮ TNMT QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn