16:28, Thứ Hai, 29-7-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, lưu trữ dữ liệu môi trường

     Bình Dương là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế đứng đầu cả nước, phát triển nhanh và hiệu quả về công nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 29 khu và 12 cụm công nghiệp tập trung có tổng diện tích trên 13.533 ha, với 39.541 doanh nghiệp trong nước và 3.639 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc đầu tư của các doanh nghiệp góp phần rất lớn vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung. Bên cạnh những lợi ích kinh tế mang lại, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhanh đã tạo ra áp lực lớn về mặt môi trường, đặc biệt là ô nhiễm môi trường phát sinh từ các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có phát sinh chất thải.

     Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường thì công tác lưu trữ, cập nhật các hồ sơ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu liên quan tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Trên địa bàn tỉnh Bình Dương có khoảng 6.000 doanh nghiệp có hồ sơ môi trường với thẩm quyền quản lý thuộc nhiều cấp, nhiều ngành như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore) và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Công tác quản lý hồ sơ và truy vấn hồ sơ môi trường của các doanh nghiệp là công việc rất khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước, đòi hỏi những người quản lý có nhiều kinh nghiệm và cần không gian lưu trữ. Với công việc quản lý một số lượng lớn các hồ sơ môi trường của các doanh nghiệp sản xuất nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương bằng cách sao lưu và lưu trữ giấy tờ, hồ sơ truyền thống có nhiều bất cập và gặp khó khăn trong việc truy xuất hồ sơ doanh nghiệp để phục vụ công tác quản lý qua nhiều công đoạn và gây tốn nhiều thời gian. Vì vậy, quản lý theo cách truyền thống như văn thư, hồ sơ không thể đáp ứng đủ cho công tác quản lý do đó cần một công cụ quản lý “thông minh”, đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm thời gian và hiệu quả. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào việc lưu trữ hồ sơ môi trường. Hiện tại, Cổng thông tin quản lý môi trường Bình Dương đã  được xây dựng và vận hành có địa chỉ stnmt.binhduong.gov.vn:9002 do Chi cục Bảo vệ môi trường quản lý. Chức năng của Cổng thông tin Quản lý Môi trường Bình Dương là lưu trữ cơ sở dữ liệu môi trường trực tuyến 24/24 và truy xuất dữ liệu linh hoạt đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý môi trường của toàn tỉnh.

     Việc ứng dụng công nghệ thông tin lưu trữ lượng lớn hồ sơ môi trường đã làm thay đổi cách thức lưu trữ truyền thống, nâng cao hiệu quả trong hoạt động thông tin phục vụ quản lý ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, là một công cụ đắc lực hỗ trợ trong việc tìm kiếm thông tin để thực hiện các thủ tục xử lý vi phạm hành chính được chuẩn xác và hoàn thiện hơn phù hợp với chiến lược phát triển của tỉnh.

     Hiện tại, Chi cục Bảo vệ môi trường đã khởi tạo 117 tài khoản để sử dụng và truy cập Cổng thông tin, trong đó: cấp 65 tài khoản cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 06 tài khoản cho Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương; 05 tài khoản cho Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; 04 tài khoản cho Công an thị xã Thuận An; 37 tài khoản cho 09 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố. Các đơn vị sau khi được cấp tài khoản sẽ cập nhật thường xuyên dữ liệu môi trường lên Cổng thông tin quản lý môi trường Bình Dương. Do vậy, các dữ liệu này được cung cấp các thông tin kịp thời tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về môi trường hiệu quả và ngày càng tốt hơn.

Chi cục Bảo vệ Môi trường

Lượt người xem:   168
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)