17:9, Thứ Ba, 2-7-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Danh sách chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Văn phòng Đăng ký đất đai (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Thanh Thủy - 4 GCN)

STT CHỦ ĐẦU TƯ TÊN DỰ ÁN TÀI SẢN ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP THỜI ĐIỂM
 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
GHI CHÚ
THỬA ĐẤT TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m²) Mục đích sử dụng GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỊA ĐIỂM
 Đất XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN
HUYỆN, THỊ XÃ,
THÀNH PHỐ
1 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Thanh Thủy Khu nhà ở Thanh Thủy 790 161 594,7 Đất ở tại đô thị CP 572108 (số vào sổ cấp GCN: CT 35576) ngày 08/3/2019 Thuận Giao Thuận An 27/06/2019 Đã đăng ký thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh KCN Sóng Thần theo hồ sơ số 612-614/quyển số 01/2019.
2 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Thanh Thủy Khu nhà ở Thanh Thủy 788 161 611,4 Đất ở tại đô thị CP 572106 (số vào sổ cấp GCN: CT 35574) ngày 08/3/2019 Thuận Giao Thuận An 27/06/2019
3 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Thanh Thủy Khu nhà ở Thanh Thủy 789 161 419,5 Đất ở tại đô thị CP 572107 (số vào sổ cấp GCN: CT 35575) ngày 08/3/2019 Thuận Giao Thuận An 27/06/2019
4 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Thanh Thủy Khu nhà ở Thanh Thủy 787 161 1.416,3 Đất ở tại đô thị CP 572105 (số vào sổ cấp GCN: CT 35573) ngày 08/3/2019 Thuận Giao Thuận An 27/06/2019

 

Nguồn: VPĐK

Tải văn bản số  1268/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN ngày 28/6/2019 tại đây.

Lượt người xem:   191
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)