Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 16/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước Bộ Tài nguyên và Môi trường 25-07-2017 Còn
2 15/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường 21-07-2017 Còn
3 84/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ. Chính phủ 18-07-2017 Còn
4 82/2017/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Chính phủ 17-07-2017 Còn
5 4563 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một UBND tỉnh Bình Dương 07-07-2017 Còn
6 771/QĐ-STNMT Ban hành Quy định thời hạn bải quản hồ sơ, tài liệu của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bản tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 06-07-2017 Còn
7 10/2017/TT-BTNMT Quy định quy trình lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000. 1:1.000.000 Bộ Tài nguyên và Môi trường 06-06-2017 Còn
8 53/2017/NĐ-CP Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng Chính phủ 08-05-2017 Còn
9 34/2017/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Bộ Tài chính 21-04-2017 Còn
10 10/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 17-04-2017 Còn
11 10/2017/QĐ-UBND Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 17-04-2017 Còn
12 10/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 17-04-2017 Còn
13 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Chính phủ 03-04-2017 Còn
14 03/2017/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Phụ lục mức phí bảo vệ môi trường đới với khai thác khoáng sản trên địa bản tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh UBND tỉnh Bình Dương 16-02-2017 Còn
15 03/2017/QĐ-UBND Điều chỉnh Phụ lục mức phí bảo vệ môi trường đối với khai tác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số: 25/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh UBND tỉnh Bình Dương 16-02-2017 Còn
16 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai Chính phủ 06-01-2017 Còn
17 48/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000 Bộ Tài nguyên và Môi trường 28-12-2016 Còn
18 46/2016/TT-BTNMT Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường 27-12-2016 Còn
19 43/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường 26-12-2016 Còn
20 333/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Bộ Tài chính 26-12-2016 Còn
Trang :
1