Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 25/2017/QĐ-UBND Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 27-09-2017 Còn
2 2566/QĐ-UBND Ban hành Danh mục các ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiểm môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh và các giải pháp phòng ngừa, xử lý UBND tỉnh Bình Dương 26-09-2017 Còn
3 2566/QĐ-UBND Ban hành Danh mục các ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiểm môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh và các giải pháp phòng ngừa, xử lý UBND tỉnh Bình Dương 26-09-2017 Còn
4 30/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước Bộ Tài nguyên và Môi trường 11-09-2017 Còn
5 35/CT-TTg Tăng cướng công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử Chính phủ 07-09-2017 Còn
6 24/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường 01-09-2017 Còn
7 22/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định vể một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 30-08-2017 Còn
8 19/2017/QĐ-UBND Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 21-08-2017 Còn
9 97/2017/NĐ-CP Sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xứ lý vi phạm hành chính Chính phủ 18-08-2017 Còn
10 2159/QĐ-UBND Ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 11-08-2017 Còn
11 20/2017/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường 08-08-2017 Còn
12 80/2017/TT-BTC Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền trong khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất Bộ Tài chính 02-08-2017 Còn
13 16/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước Bộ Tài nguyên và Môi trường 25-07-2017 Còn
14 15/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường 21-07-2017 Còn
15 84/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ. Chính phủ 18-07-2017 Còn
16 82/2017/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Chính phủ 17-07-2017 Còn
17 4563 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một UBND tỉnh Bình Dương 07-07-2017 Còn
18 771/QĐ-STNMT Ban hành Quy định thời hạn bải quản hồ sơ, tài liệu của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bản tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Bình Dương 06-07-2017 Còn
19 11/2017/TT-BTNMT Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường 29-06-2017 Còn
20 73/2017/NĐ-CP Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Chính phủ 14-06-2017 Còn
Trang :
1