Javascript Slideshow
Bản tin quan trắc thủy văn tháng 12 năm 2018 

Sông Đồng Nai, với đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương là đoạn sông bị ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều không đều của Biển Đông, với biên độ triều...

Xem tiếp
Đánh giá kết quả quan trắc không khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương tháng 12 năm 2018 

Theo kết quả quan trắc định kỳ vào những thời điểm nhất định trong ngày của tháng 12/2018, cho thấy vấn đề ô nhiễm không khí hiện nay trên địa bàn...

Xem tiếp
CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) TẠI CÁC SÔNG VÀ RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 12 NĂM 2018 Tin có hình
Kết quả quan trắc và đánh giá chỉ số chất lượng nước (WQI) tháng 12 năm 2018 đối với các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Bình...
Xem tiếp
Bản tin quan trắc thủy văn tháng 11 năm 2018 

 Sông Đồng Nai, với đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương là đoạn sông bị ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều không đều của Biển Đông, với biên độ...

Xem tiếp
Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Vĩnh Nguyên tháng 11/2018 Tin có hình

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên sông Thị Tính tại trạm nước mặt tự động Vĩnh Nguyên cho thấy pH, Nitrat dao động ở mức tốt và đạt quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT...

Xem tiếp