Javascript Slideshow
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương tổ chức thành công Hội nghị Công chức viên chức người lao động năm 2018 
Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tổ chức Hội nghị Công chức viên chức người lao động năm 2018 ngày 16/01/2018. 
Xem tiếp
Công khai đồ án quy hoạch chi tiết 
Xem tiếp
Chuyến du khảo về nguồn tại khu di tích lịch sử - căn cứ Minh Đạm. 
Xem tiếp
Thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. 
Xem tiếp
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm. 

Tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Ông Bùi Văn Hiệp- Phó Giám đốc Trung tâm.

Xem tiếp