Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Bình Dương duy trì hoạt động Thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Phòng thí nghiệm từng bước phát triển trở thành một trong những phòng thí nghiệm phân tích về môi trường hàng đầu khu vực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước và đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
        Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Bình Dương được thành lập từ năm 2008 với cơ sở vật chất bao gồm tất cả các trang thiết bị hiện đại của Phòng Thí nghiệm (PTN) thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương cùng Dự án Môi trường Việt Nam - Canada đầu tư. PTN đã được cấp chứng chỉ công nhận đạt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 từ năm 2001, với mã số VILAS 084:

 

        Qua hơn 4 năm hoạt động, trung bình mỗi năm Trung tâm phân tích trên 6.000 mẫu môi trường với hơn 29.000 chỉ tiêu để phục vụ yêu cầu của các cơ quan quản lý môi trường trong tỉnh cũng như nhu cầu phân tích mẫu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quy trình quản lý, phân tích mẫu luôn tuân thủ nghiêm ngặt theo hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2005.
        Hiện nay, phòng thí nghiệm đã có đủ năng lực kiểm tra và phân tích trên 74 thông số môi trường; trong đó:
          + Môi trường nước mặt, nước ngầm, nước thải: 40 thông số
          + Môi trường không khí, khí thải: 20 thông số
          + Môi trường đất/bùn: 14 thông số 

 Một số hình ảnh về hoạt động phân tích và thiết bị phòng thí nghiệm:

Phân tích hàm lượng dầu trên máy Horiba - Nhật Phân tích kim loại nặng trên máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS Perkin Elmer – Mỹ
Hệ thống chưng cất tự động 6 chỗ Gerhardt – Đức Cân phân tích 4 và 5 số lẻ Ohaus – Mỹ

        Định hướng trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư thêm cho phòng thí nghiệm các trang thiết bị hiện đại như Phổ phát xạ Plasma khối phổ ICP-MS, Sắc ký khí ghép khối phổ GC-MS, Sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC, AAS với kỹ thuật lò Graphit… và bổ sung nguồn nhân lực để từng bước phát triển trở thành một trong những phòng thí nghiệm phân tích về môi trường hàng đầu khu vực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước và đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

[Trở về]