Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm Công nghệ thông tin - Lưu trữ tài nguyên và môi trường: Số hóa được gần 51% khối tài liệu đất đai 

Sau 4 năm triển khai thực hiện số hóa đến nay, Trung tâm Công nghệ thông tin - Lưu trữ tài nguyên và môi trường (TN&MT) đã số hóa được gần 51% khối tài liệu đất đai (ảnh) và đạt 7% tổng khối lượng tài liệu do trung tâm quản lý. Kết quả có 14.901 hồ sơ tương đương 1.544.703 trang tài liệu thuộc lĩnh vực đất đai đã được chuyển đổi từ dạng lưu trữ truyền thống sang lưu trữ điện tử, với định dạng file PDF nhỏ, gọn. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác bảo quản an toàn và tổ chức khai thác sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ, thể hiện trên các mặt.

Cụ thể, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ có thể truy cập phần mềm quản lý và khai thác tài liệu số hóa qua địa chỉ: :8081/qltailieu để tìm kiếm và gửi yêu cầu cung cấp thông tin trực tuyến, sau đó đến trung tâm nhận tài liệu giấy. Đối với chuyên viên các phòng đơn vị chuyên thuộc Sở TN&MT có thể tìm kiếm và khai thác trực tiếp trên phần mềm sau khi có sự phê duyệt yêu cầu của trung tâm; đồng thời hạn chế tối đa việc khai thác sử dụng trên tài liệu gốc và bảo hiểm an toàn thông tin tài liệu lưu trữ, góp phần giảm thiểu nguy cơ hủy tài liệu, tăng cường bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu gốc; giảm tối đa nguồn lực đầu tư cho việc bảo quản an toàn tài liệu gốc, không tốn nhiều diện tích bảo quản; chia sẻ thông tin thuận lợi; cung cấp thông tin, dữ liệu dưới dạng số hóa hồ sơ, tài liệu; giúp tìm kiếm hồ sơ, tài liệu một cách nhanh chóng, chính xác phục vụ nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu; bảo đảm an ninh, bảo mật hồ sơ tài liệu trong môi trường mạng; xây dựng hệ thống lưu trữ tiên tiến, hiện đại phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm kiếm khoa học thông tin góp phần vào việc ứng dụng CNTT trong công tác lưu trữ. Đặc biệt, các dự án đã tạo ra bước đột phá trong khâu tổ chức sử dụng tài liệu tại trung tâm.

Nguồn: http://baobinhduong.vn

[Trở về]