Javascript Slideshow
Ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương, phiên bản 1.0 

Ngày 25/10/2018, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương, phiên bản 1.0. Đây là cơ sở để...

Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường: Đẩy mạnh số hóa tài liệu, hướng đến Chính phủ điện tử 

Cùng với việc kế thừa khối tài liệu từ Sở Địa chính và các bộ phận hợp thành, khối lượng hồ sơ, tài liệu thuộc Sở Tài nguyên và...

Xem tiếp
Hoạt động lưu trữ của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương thực trạng và giải pháp 
Xem tiếp
Trung tâm Công nghệ thông tin - Lưu trữ tài nguyên và môi trường: Số hóa được gần 51% khối tài liệu đất đai 

Sau 4 năm triển khai thực hiện số hóa đến nay, Trung tâm Công nghệ thông tin - Lưu trữ tài nguyên và môi trường (TN&MT) đã số hóa...

Xem tiếp
Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2018 

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường (TN&MT) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó,...

Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: