UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quy chế đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước thuộc dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương tại Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 25/6/2013.

'/>
Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Trình tự thủ tục đấu nối nước thải - Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương

      UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quy chế đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước thuộc dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương tại Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 25/6/2013.

     
Thi công đấu nối nước thải từ hộ gia đình vào điểm đầu nối đấu nối
Sự ra đời của Quy chế này thể hiện quyết tâm cao của Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trong việc cải thiện chất lượng môi trường nước, tạo được hành lang pháp lý để các hộ thoát nước và đơn vị thoát nước thực hiện việc đấu nối nước thải một cách thuận lợi.
      Điểm nổi bật của dự án chính là việc bố trí tại mỗi hộ gia đình một hộp đấu nối và thu trực tiếp nước thải từ nguồn phát sinh mà không cần thông qua hầm tự hoại hay hố tự thấm nên hộ thoát nước sẽ tiết kiệm được chi phí trong việc xây dựng, bảo trì và hút hầm tự hoại. Các hộ đã có hầm tự hoại, sau khi đấu nối vào hệ thống sẽ được lấp bỏ hoàn toàn.
Hủy ống qua bể phốt, đấu ra hộp đấu nối riêng chờ sẵn
Hủy ống qua bể phốt, đấu ra hộp đấu nối chờ sẵn ở vỉa hè
      Điều kiện đấu nối
      Theo quy chế, đơn vị thoát nước sẽ đầu tư đến chân công trình hoặc hàng rào của hộ thoát nước; các hộ thoát nước có trách nhiệm đầu tư tuyến thu gom và các phụ kiện để dẫn nước thải đến điểm đấu nối.
      Nước thải sinh hoạt sẽ được phép xả trực tiếp vào điểm đấu nối, đối với các loại nước thải khác chỉ được đấu nối khi chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn quy định của đơn vị thoát nước.
      Đăng ký đấu nối
      Bước 1: Đơn vị thoát nước thông báo kế hoạch đấu nối nước thải đến hộ thoát nước theo từng khu vực hoặc hộ dân đăng ký với Xí nghiệp xử lý nước thải Thủ Dầu Một thuộc Công ty MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương (đơn vị thoát nước);
      Bước 2: Đơn vị thoát nước khảo sát, thiết kế hệ thống đấu nối nước thải;
      Bước 3: Hộ thoát nước ký hợp đồng dịch vụ thoát nước với đơn vị thoát nước;
     Bước 4: Hộ thoát nước có thể thuê đơn vị thoát nước hoặc tự tổ chức thi công đường ống thoát nước đến điểm đấu nối dưới sự giám sát của đơn vị thoát nước.
      Thông tin liên hệ đăng ký đấu nối:
     Xí nghiệp xử lý nước thải Thủ Dầu Một - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương
     KP.6, p.Phú Thọ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương
     Số điện thoại 06503.814080/0938197479 - Fax 06503.814081
 Mỗi hộ thoát nước có hộp đấu nối riêng
      Chi phí đấu nối
      - Nhà nước hỗ trợ chi phí đấu nối 100% đối với hộ thoát nước thuộc đối tượng là gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng; không quá 30% đối với hộ nghèo (được phường, xã xác nhận);
      - Hộ thoát nước không thuộc 2 đối tượng trên chịu trách nhiệm chi trả 100% chi phí thực hiện đấu nối vào điểm đấu nối;
      - Đối với hộ gia đình được miễn 100% chi phí khảo sát, thiết kế và lập dự toán.
- Chi phí đấu nối gồm: chi phí khảo sát, thiết kế, lập dự toán, lắp đặt ống, phụ kiện, hoàn trả mặt bằng từ các dụng cụ vệ sinh của hộ gia đình đến điểm đấu nối;
- Mức nộp phí thoát nước sẽ được UBND tỉnh xem xét ban hành.
 
 
 
 
 
 
 
 Miễn phí thoát nước thải cho các hộ gia đình đấu nối đến năm 2014 
Trung tâm quan trắc

 

[Trở về]