Javascript Slideshow
Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương có ¾ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư 

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chấp thuận cho 03 đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đó là: Trung tâm...

Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương có ¾ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư 
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chấp thuận cho 03 đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đó là: Trung tâm...
Xem tiếp
Cơ cấu tổ chức Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập 
Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác quy định:
Xem tiếp
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và... 

Ngày 02/4/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Xem tiếp
Mức phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng... 
Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường: Đối thoại với công chức, viên chức và người lao động 
Xem tiếp
Công bố 10 sự kiện nổi bật ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2017 

Năm 2017, lần đầu tiên Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường thông...

Xem tiếp
Hội nghị Cán bộ, công chức, người lao động năm 2018 của Khối Văn phòng Sở Tin có hình

Chiều ngày 17/01/2018, tại Hội trường A – Sở Tài nguyên và Môi trường, Khối Văn phòng Sở (bao gồm Văn phòng Sở; Phòng Kế hoạch –...

Xem tiếp
Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 Cụm thi đua số VII, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Miền Đông Nam... Tin có hình

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017 của Cụm thi...

Xem tiếp
Công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường,... 

Ngày 06/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên...

Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp