Javascript Slideshow
Công bố 10 sự kiện nổi bật ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2017 

Năm 2017, lần đầu tiên Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường thông...

Xem tiếp
Hội nghị Cán bộ, công chức, người lao động năm 2018 của Khối Văn phòng Sở Tin có hình

Chiều ngày 17/01/2018, tại Hội trường A – Sở Tài nguyên và Môi trường, Khối Văn phòng Sở (bao gồm Văn phòng Sở; Phòng Kế hoạch –...

Xem tiếp
Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 Cụm thi đua số VII, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Miền Đông Nam... Tin có hình

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017 của Cụm thi...

Xem tiếp
Công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường,... 

Ngày 06/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên...

Xem tiếp
Báo cáo sơ bộ về tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1480/BTNMT-CCQLĐĐ ngày 29/3/2017về việc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành...

Xem tiếp
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND thành  phố Thủ Dầu Một vừa kết hợp ban hành Kế hoạch tổ chức...
Xem tiếp
Hội nghị tổng kết Công tác thi đua năm 2016 và Ký giao ước thi đua năm 2017 của Khối thi đua Quản lý nhà nước về Kinh tế. Tin có hình

Thực hiện Bản Giao ước thi đua các Sở, ngành thuộc Khối thi đua Quản lý nhà nước về Kinh tế, vừa qua, Hội nghị tổng kết Công tác thi đua năm 2016 và...

Xem tiếp
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 Cụm thi đua số VII, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Miền Đông Nam Bộ Tin có hình

 

 

Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường: Năm 2016, có 3 tập thể điển hình tiên tiến 
Xem tiếp
Năm 2016, tổng thu đạt 4.623 tỷ đồng 
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp