Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2018 

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường (TN&MT) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện các đề tài, dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước có trách nhiệm giao nộp dữ liệu cho các cơ quan chuyên môn thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về TN&MT theo quy định của pháp luật.


Hồ sơ thu thập được chỉnh lý khoa học bảo quản tại kho lưu trữ Sở TN&MT

Đối tượng thu thập đối với cấp tỉnh, gồm có Sở TN&MT, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. Đối với cấp huyện, gồm Phòng TN&MT cấp huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ, UBND các xã, phường, thị trấn.

Danh mục dữ liệu thu thập gồm dữ liệu về đất đai; dữ liệu về địa chất và khoáng sản; dữ liệu về tài nguyên nước; dữ liệu về môi trường; dữ liệu về kiểm lâm; dữ liệu về giao thông, thủy lợi; hồ sơ, kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về TN&MT đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; hồ sơ, kết quả của các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ có liên quan đến ngành TN&MT; các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Bộ TN&MT, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành về lĩnh vực TN&MT; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật định mức kinh tế - kỹ thuật về TN&MT và các dữ liệu khác liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước về TN&MT; nhóm tài liệu hình thành phổ biến chung trong hoạt động của các đơn vị.

Nguồn: http://baobinhduong.vn

[Trở về]