Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2017 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực mỏ chưa thăm dò sau:

1. Mỏ sét Tân Bình 1, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, diện tích mỏ 13,18ha, tài nguyên dự báo 2.000.000 m3 sét, số tiền đặt trước 112.320.000 đ.

2. Mỏ sét Tân Bình 3, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, diện tích mỏ 20ha, tài nguyên dự báo 3.000.000 m3 sét, số tiền đặt trước 168.480.000 đ.

3. Mỏ sét Phước Hòa 2, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, diện tích mỏ 20ha, tài nguyên dự báo 3.000.000 m3 sét, số tiền đặt trước 168.480.000 đ.

Địa điểm, thời gian bán hồ sơ và tổ chức phiên đấu giá:

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, Tầng 9, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến trong tháng 07 năm 2017.

- Địa điểm bán hồ sơ: tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường, Quầy 45-48, tầng 1, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (trong giờ hành chính), kể từ ngày 05/6/2017

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: ngày 06 tháng 06 năm 2017 đến ngày 06 tháng 07 năm 2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có chức năng, năng lực và kinh nghiệm khai thác khoáng sản tham gia phiên đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, điện thoại 0650.3822.958.

(tải file Thông báo đấu giá tại đây).

Phòng TNNKS-KTTV

[Trở về]