Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo công khai lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản. 

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bình Dương thông báo công khai lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 114, tờ bản đồ số 23 tại phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

1. Thông tin về việc bán đấu giá tài sản:

a) Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Số 99, đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

b) Tên tài sản, số lượng và giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất thửa đất tại phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, thông tin chi tiết như sau:

STT

Tên tài sản

Địa chỉ thửa đất

Số lượng thửa đất

Diện tích khu đất (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm

Tổng diện tích

Diện tích đấu giá

1

Quyền sử dụng đất thửa đất số 114, tờ bản đồ số 23

Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một,

 

01

7.039,4 (có 1.181,8 m2 thuộc HLATĐB)

 

5.857,6

66.179.164.800

QĐ số 1799/QĐ-UBND ngày 02/07/2018

 

2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:

Tất cả các đơn vị tổ chức đấu giá có đầy đủ năng lực, điều kiện đáp ứng các tiêu chí tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

Thời gian: Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày 10/07/2018 đến hết ngày 16/07/2018 (Nộp trong giờ hành chính).

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Hồ sơ đăng ký nộp tại phòng Quản lý và Phát triển Quỹ đất của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bình Dương (địa chỉ: số 99, đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương thông báo đến các đơn vị có nhu cầu tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 114, tờ bản đồ số 23 tại phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một nộp hồ sơ về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương để đăng ký (có kèm phương án đấu giá khả thi; hồ sơ năng lực của Công ty; bảng báo giá thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản bỏ riêng trong phong bì và có dấu niêm phong).

Trân trọng./.

Người đến nôp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân (Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bình Dương lựa chọn). Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá làm thành 03 bộ in bìa đóng thành quyển.

TTPTQĐ 

[Trở về]