Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo bán hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản lần 2 

Thực hiện Thông báo số 733/TB-STNMT ngày 13/02/2018 về việc bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản lần 2, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bán hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018 các mỏ khoáng sản sau:

1. Mỏ sét Phước Hòa 1, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, diện tích mỏ 20ha, tài nguyên dự báo 2.600.000 m3 sét, số tiền đặt trước 146.016.000 đồng.

2. Mỏ sét Tân Bình 2, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, diện tích mỏ 14,6ha, tài nguyên dự báo 2.200.000 m3 sét, số tiền đặt trước 123.552.000 đồng.

3. Mỏ sét Tân Định, xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, diện tích mỏ 30ha, tài nguyên dự báo 3.000.000 m3 sét, số tiền đặt trước 168.480.000 đồng.

- Giá khởi điểm: Được tính bằng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trong đó mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản R=3%, giá tính TCQKT là giá do UBND tỉnh quy định tại thời điểm trúng đấu giá và trữ lượng tính tiền cấp QKTKS là trữ lượng khoáng sản được thiết kế huy động vào khai thác (sau khi có kết quả thăm dò).

- Tiền đặt trước: Sau khi tổ chức, cá nhân được xét chọn đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có thông báo cụ thể để nộp tiền đặt trước.

- Địa điểm bán hồ sơ: tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường, Quầy 45-48, tầng 1, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (trong giờ hành chính), kể từ ngày 21/02/2018.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: ngày 23 tháng 02 năm 2018 đến ngày 23 tháng 03 năm 2018.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến trong tháng 05 năm 2018.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có chức năng, năng lực và kinh nghiệm khai thác khoáng sản tham gia phiên đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, điện thoại 0274.3822.958./.

[Trở về]