Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị tuyền truyền các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước năm 2018 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Hội tuyền truyền các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước năm 2018, địa điểm mới là Hội trường 1 - Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, địa chỉ: đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Căn cứ chương trình công tác năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 834/KH-STNMT ngày 01/03/2018 về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền một số quy định mới trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi Công văn số 978/STNMT-TNNKSKTTV ngày 13/3/2018 về việc mời tham dự Hội nghị tuyên truyền quy định pháp luật về tài nguyên nước đến các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan. Địa điểm dự họp theo công văn nói trên là Hội trường A - UBND TP. Thủ Dầu Một tại số 01 đường Quang Trung, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Thời gian: vào lúc 07 giờ 30 ngày 20/4/2018;

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Thông báo số 1488/TB-STNMT ngày 11/4/2018 đến các tổ chức, cá nhân về việc thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị tập huấn tại Công văn số 978/STNMT-TNNKSKTTV, cụ thể:

1. Địa điểm mới là: Hội trường 1, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, tại địa chỉ: Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị tuyên truyền các quy định pháp luật về tài nguyên nước

2. Thời gian: không thay đổi (07 giờ 30 phút ngày 20/4/2018 - thứ 6);

Để thuận tiện cho công tác tổ chức và được cung cấp các thông tin liên quan đến hội nghị, đề nghị cáccơ quan, tổ chức, cá nhân đã nhận được thư mời phản hồi và đăng ký về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn) gửi mail về địa chỉ: tainguyennuockhoangsan@gmail.com, hoặc liên hệ số điện thoại: 0274 3822 958.

Rất mong nhận được sự phối hợp.

(Nguồn: Nguyễn Đắc Vỹ Doanh – Phòng TNNKSKTTV)

[Trở về]