Javascript Slideshow
Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng 

Đây là nội dung Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Thông tư này áp dụng đối với cơ...

Xem tiếp
Tổng cục Môi trường ban hành Quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin qua đường dây nóng 
Tổng cục Môi trường vừa công bố Quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá...
Xem tiếp
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường 
Xem tiếp
Danh sách các thửa đất đang trong quá trình thanh tra 
Thực hiện chương trình công tác năm và kế hoạch thanh kiểm tra năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay Sở Tài nguyên và...
Xem tiếp
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với trường hợp cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, công khai các doanh nghiệp... 

Để giải quyết tình trạng vi phạm pháp luật, hành vi nhũng nhiễu trong thực thi công vụ trong lĩnh vực đất đai, ngoài việc xây dựng trình ban hành...

Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp