Javascript Slideshow
Lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động trên kênh Ba Bò 

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải hồ sinh học thuộc dự án xử lý nước thải...

Xem tiếp
Cả nước cấp được 2.815 giấy phép tài nguyên nước 

Theo báo cáo của Cục quản lý Tài nguyên nước, năm 2017 cả nước đã cấp được 2.815 giấy phép tài nguyên nước các loại (cấp mới 87%, gia...

Xem tiếp
Phát hiện nhiều vi phạm về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai 

Năm 2017 Tổng cục Đất đai đã tiến hành thanh tra tại 8 tỉnh, thành phố tập trung vào các nội dung như: Thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính...

Xem tiếp
Tiếp tục hoàn thiện Đề án kiểm soát các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao 

Bộ TN&MT đang hoàn thiện Dự thảo Đề án “Kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao” để trình Thủ...

Xem tiếp
Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng 

Đây là nội dung Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Thông tư này áp dụng đối với cơ...

Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp