Javascript Slideshow
Quản lý tốt việc khai thác nước ngầm trong cả nước 

Để tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ nguồn nước dưới đất có hiệu quả hơn nữa, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây...

Xem tiếp
Tăng cường quản lý khai thác tài nguyên nước ngầm 

Về vấn đề quản lý nước ngầm, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành và ban hành...

Xem tiếp
Sửa điều kiện cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên...

Xem tiếp
Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Nghị định này quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa...
Xem tiếp
Bình Dương: Bảo vệ nguồn nước dưới đất 
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp