Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND​ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018.​

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong một số trường hợp (trước đây ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai). Từ đó dẫn đến một số thay đổi trong quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Bên cạnh đó, bổ sung quy định thời gian cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày; quy định cụ thể thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế trong trường hợp có khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp là không quá 03 ngày (trước đây không quy định)…​

Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn/

[Trở về]
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: