Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Sở TN&MT Bình Dương: Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017 

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã chủ động, sáng tạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017. Phát huy những kết đạt được, Sở TN&MT Bình Dương cũng đã đề ra các giải pháp thiết thực nhằm triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, từ đó góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương.

So TNMT

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng và ông Phạm Danh – Giám đốc Sở TN&MT trao Bằng khen của Chính phủ cho Lãnh đạo 02 đơn vị thuộc Sở TN&MT tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017

Đạt được nhiều thành tựu quan trọng

Năm 2017, Sở TN&MT Bình Dương đã chủ động tham mưu tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành ngày càng được tăng cường qua việc chỉ đạo ban hành các quy chế phối hợp và hướng dẫn công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành Bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực TN&MT ở 3 cấp: tỉnh, huyện và xã, với 139 thủ tục; triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 26/90 thủ tục; thực hiện công bố danh mục TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên Trang thông tin điện tử của tỉnh và của Sở; triển khai tập huấn cho nhân viên Bưu điện về tiếp nhận và trả kết quả đối với 6 TTHC qua bưu điện.

Đối với công tác quản lý đất đai, Sở TN&MT Bình Dương đã đã hoàn thành dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bình Dương đang chờ Chính phủ phê duyệt; tổ chức thẩm định dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện 8/9 huyện, thị xã (còn lại thành phố Thủ Dầu Một).

Cùng với đó, thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu 3.676 hồ sơ với 3.251 Giấy chứng nhận. Tính lũy kế đến nay, công tác cấp Giấy chứng nhận trên toàn tỉnh Bình Dương ước đạt tỷ lệ 99,8%, tương ứng diện tích 243.202,78 ha.

Đối với công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, Sở TN&MT Bình Dương đã đưa vào vận hành Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương”, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai; phối hợp với Cục Viễn thám Quốc gia - Bộ TN&MT thực hiện Dự án “Xây dựng Trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh” đã được Chính phủ phê duyệt.

Về quản lý môi trường, Sở TN&MT Bình Dương đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; thực hiện một số chỉ tiêu về môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương; xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Thành phố thông minh trình UBND tỉnh thông qua để triển khai trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Về công tác thanh, kiểm tra, năm 2017 toàn ngành TN&MT Bình Dương đã tổ chức thanh, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất với 1.777 đơn vị, tăng 278 đơn vị so với năm 2016, xử lý vi phạm hành chính và tịch thu tang vật đối với 613/1.777 đơn vị vi phạm với số tiền khoảng 35,2 tỷ đồng. Các sai phạm chủ yếu là thực hiện không đúng quy định theo hồ sơ môi trường, xã nước thải, xả khí thải vượt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường, sử dụng đất sai mục đích...

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Trong năm 2017, công tác quản lý của ngành TN&MT đã đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả và đã đạt được một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, ngành TN&MT đã tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật  đúng thẩm quyền, đảm bảo chất lượng, kịp thời điều chỉnh một số vấn đề phát sinh trong quá trình chỉ đạo, điều hành và quản lý Nhà nước ở địa phương.

Ngành TN&MT cũng đã đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả một số giải pháp hạn chế trình trạng hồ sơ trễ hạn trong giải quyết TTHC; thực hiện một số giải pháp hạn chế trình trạng hồ sơ trễ hạn trong giải quyết TTHC, đến nay, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt trên 98%; thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” năm 2017.

Binh Duong2

Sở TN&MT Bình Dương có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà

Giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Năm 2018, Sở TN&MT sẽ tập trung hoàn thiện các nội dung thông qua kỳ họp HĐND tỉnh Bình Dương năm 2018; hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực TN&MT năm 2018 trình UBND tỉnh Bình Dương; thực hiện tốt các chương trình truyền thông về TN&MT trên các Báo, Đài Trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung, tiêu chuẩn ISO 9001: 2008; tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy trình ISO đối với các TTHC mới được ban hành; triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các TTHC của Sở TN&MT; tiếp tục củng cố, duy trì tốt mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

Và tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt cho công tác quản lý của ngành TN&MT; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghệ thông tin năm 2017 chuyển sang và các dự án mới năm 2018; thực hiện thu thập, chỉnh lý hồ sơ tài liệu theo kế hoạch và bảo quản tài liệu an toàn, không để xảy ra thất thoát, hư hỏng tài liệu; kịp thời cung cấp thông tin tài liệu lưu trữ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Mặt khác, tập trung rà soát, khai thác các khoản thu, nội dung chi, các chương trình, đề tài, dự án; đặc biệt là kinh phí sự nghiệp môi trường, sự nghiệp kinh tế, vốn đầu tư xây dung cơ bản để đạt kế hoạch tài chính và dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trong năm 2018; triển khai thực hiện dự toán điều hành ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; thực hiện thanh toán, quyết toán ngân sách Nhà nước theo đúng tiến độ và đúng quy định.

Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân; hoàn thành báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra ngành TN&MT năm 2017 và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018; tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ảnh kiến nghị phức tạp, tồn đọng.

Ngoài ra, lập kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường như: Ngày môi trường thế giới, đa dạng sinh học, hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và các Hội nghị tuyên truyền các quy định pháp luật về Đất đai, Môi trường, Tài nguyên nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Sở TN&MT Bình Dương tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của cộng đồng và trình độ nghiệp vụ chuyên môn của công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện và xã về lĩnh vực TN&MT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường.

Song song đó, tiếp tục cải tiến phong cách lãnh đạo và lề lối làm việc theo hướng sâu sát, khoa học và kịp thời để nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao; tiếp tục chủ động, sáng tạo trong tham mưu và tổ chức điều hành; nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân phụ trách; tăng cường bám sát, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý kịp thời công việc hàng ngày để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện công việc được giao.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thường xuyên quán triệt, nhắc nhở công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, đôn đốc giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện văn hóa nơi công sở; tổ chức kiểm điểm kết quả thực hiện 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến“, ‘‘tự chuyển hóa“ trong nội bộ theo Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương...

Thu ngân sách đạt trên 6.500 tỷ đồng

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Năm 2017, công tác quản lý tài chính, tài sản công của ngành TN&MT đã có nhiều tiến bộ, tổ chức thực hiện đúng quy trình, quy định; công tác thẩm tra, thẩm định các chương trình, đề tài, dự án đảm bảo tính chính xác, kịp thời và đúng quy định pháp luật. Các khoản thu phí, lệ phí do Sở TN&MT trực tiếp thu đều đạt và vượt dự toán thu đầu năm trên 10%. Kết quả chi từ ngân sách Nhà nước đạt được trên 95% dự toán điều chỉnh, cao hơn năm 2016 là 3% và đạt 86% dự toán đầu năm, cao hơn năm 2016 là 8%.

Đặc biệt, các khoản thu liên quan đến lĩnh vực TN&MT của tỉnh Bình Dương năm 2017 ngày càng tăng, với tổng thu là 6.555 tỷ đồng, vượt 34% so với dự toán, tăng 22% so với năm 2016, chiếm 19% thu nội địa. Các nguồn thu tăng cao liên quan đến lĩnh vực đất đai, thuế suất thuế tài nguyên, tăng 1,5 lần so với năm 2016. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TN&MT Bình Dương cũng đã tích cực khai thác các nguồn thu từ dịch vụ công, doanh thu đã đạt và vượt dự toán được giao, tăng trưởng từ 12% trở lên so với năm 2016.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn

[Trở về]