Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá chuyên nghiệp thực hiện việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Tin có hình

Thực hiện Thông báo số 1889/TB-STNMT ngày 09/05/2018 về việc “Thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá chuyên nghiệp thực hiện việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Theo Kế hoạch đấu giá và Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 và Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 24/03/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường dự kiến sẽ tổ chức đấu giá 02 điểm mỏ sét gạch ngói vào đầu tháng 6/2018.

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường mời các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh giới thiệu năng lực để Sở lựa chọn thực hiện việc tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch và Phương án đã được duyệt. Hồ sơ giới thiệu năng lực của đơn vị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương trước ngày 18/05/2018 gồm: hồ sơ pháp lý, năng lực, kinh nghiệm và chi phí tồ chức phiên đấu giá (địa chỉ: Tầng 9, tháp A, Trung tâm hành chỉnh tỉnh Bình Dương).

Thông tin về 02 điểm mỏ sét gạch ngói được đấu giá tại bảng tổng hợp kèm theo:

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên nước Khoáng sản và Khí tượng thủy văn - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, điện thoại 0274.3822.958./.

                                                               (Nguồn phòng Duy Tâm - TNNKS&KTTV)

[Trở về]