Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Sở Tài nguyên và Môi trường: 6 tháng cuối năm, tham mưu UBND tỉnh thông qua 3 nghị quyết, ban hành 4 quyết định 

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong 6 tháng cuối năm 2018 mà Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phải thực hiện, trong đó tham mưu trình UBND tỉnh thông qua HĐND tỉnh, ban hành 3 nghị quyết về quản lý đất đai và ban hành 4 quyết định về quản lý đất đai, môi trường và tài nguyên nước.

Ngoài ra, Sở sẽ tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của cộng đồng và trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức viên chức trong toàn hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã về lĩnh vực TN&MT; hoàn thiện quy chế tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng; tiếp tục thực hiện các giải pháp giải quyết thủ tục hành chính đúng, trước hạn đối với thời gian quy định đạt trên 99%; triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính theo kế hoạch; triển khai thực hiện tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính của Sở TN&MT.

Đồng thời, ngành tăng cường công tác bảo mật hệ thống công nghệ thông tin; nâng cấp, cải tạo, hoàn thiện các phần mềm ứng dụng; thực hiện thu thập, chỉnh lý tài liệu và bảo quản hồ sơ lưu trữ theo kế hoạch; hoàn thành nghiệm thu dự án lưu trữ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động về các chế độ, chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về sử dụng đất, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khai thác khoáng sản trái phép, đối thoại, vận động hòa giải để nâng cao số vụ hòa giải thành trong lĩnh vực TN&MT…

Nguồn: http://baobinhduong.vn

[Trở về]
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: