Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định 22/2015/QĐ-UBND ngày 25/05/2015 Ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND ngày 25/05/2015 Ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

[Trở về]
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: