Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định 20/2015/QĐ-UBND ngày 21/05/2015 về việc sửa đổi điều 5 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND ngày 21/05/2015 về việc sửa đổi điều 5 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

[Trở về]
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: