Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 
 Ngày 1/8/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT, quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT).

 Thông tư quy định về tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định; hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp; chi phí giám định và chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực TN&MT.

Theo đó, tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp gồm: Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; Có trình độ đại học trở lên thuộc các lĩnh vực chuyên ngành về Đất đai, Tài nguyên nước, Địa chất, khoáng sản, Môi trường, Khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, Đo đạc và bản đồ, Biển và hải đảo, Viễn thám,… và đã trực tiếp làm công tác chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 5 năm trở lên.
Về điều kiện thành lập hội đồng giám định gồm: (1) Hội đồng giám định trong lĩnh vực TN&MT được thành lập trong trường hợp quy định tại Điều 30 của Luật Giám định tư pháp; (2) Hội đồng giám định trong lĩnh vực TN&MT do Bộ trưởng Bộ TN&MT quyết định thành lập. Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ lựa chọn giám định viên tư pháp, người giám định tư páp theo vụ việc và cán bộ, công chức thuộc Bộ TN&MT phù hợp với nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng quyết định thành lập hội đồng.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/9/2014.
 
Nguồn: Tổng Cục môi trường
 
[Trở về]