Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin qua đường dây nóng 
Ngày 10/5/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 527/QĐ-STNMT ngày 10/5/2017 Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin qua đường dây nóng và trả lời trực tuyến trên Trang thôn tin điện tử trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tải toàn văn bản

[Trở về]
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: