Javascript Slideshow
Hội nghị Cán bộ Công chức và người lao động năm 2018 của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương Tin có hình

Thực hiện kế hoạch số 55/STNMT-VP ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức hội nghị Cán bộ Công chức, Viên...

Xem tiếp
Công tác Tài trợ năm 2017 của Quỹ Bảo vệ môi trường. Tin có hình

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị để thực hiện tài trợ cho các hoạt hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường

Xem tiếp
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Ngày 06/11, Tổng cục Môi trường ban hành Công văn số 3043/TCMT-VP gửi Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm triển khai Chỉ thị số...

Xem tiếp
Phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 -... Tin có hình

Ngày 8/11/2017, tại Hà Nội, Bộ TN&MT và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp số 25/CTPH-MTTW-TCTV-TNMT về việc...

Xem tiếp
Bình dương nâng cao hiệu quả đo đạc bản đồ Tin có hình

(TN&MT) - Thực hiện Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 và Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về đo đạc và bản đồ và các...

Xem tiếp
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: