Javascript Slideshow
Bình Dương đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho bảo vệ môi trường Tin có hình

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, năm 2018, địa phương này có kế hoạch đầu tư gần 700 tỷ đồng vào các công trình,...

Xem tiếp
Tập huấn kỹ năng truyền thông trực tiếp trong hoạt động phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn tại Thị xã Bến Cát 

Nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung của kế hoạch số 458/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Bình Dương và Kế hoạch 87/KH-UBND ngày 07/07/2017 của UBND T.X Bến...

Xem tiếp
Ngày Môi trường thế giới năm 2018: “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” Tin có hình

Ngày Môi trường thế giới là sự kiện thường niên lớn nhất về bảo vệ môi trường được tổ chức vào ngày 5/6. Ngày môi trường thế giới năm nay...

Xem tiếp
Người lao động cần trực tiếp tham gia công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp Tin có hình

Sự kiện được tổ chức nhằm tăng cường vai trò của các tổ chức công đoàn, người lao động và các doanh nghiệp trong hoạt động giám sát việc tuân...

Xem tiếp
Hiệu quả từ công tác tuyên truyền tìm kiếm khách hàng của Quỹ Tin có hình

Thực hiện Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/08/2016 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương...

Xem tiếp
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: