Javascript Slideshow
Hiệu quả từ công tác tuyên truyền tìm kiếm khách hàng của Quỹ Tin có hình

Thực hiện Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/08/2016 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương...

Xem tiếp
Quỹ bảo vệ môi trường: Tài trợ trên 350 triệu đồng cho hoạt động môi trường 
Xem tiếp
Hợp tác phát triển bền vững tài nguyên nước Tin có hình
Đó là chủ đề của Tuần lễ Nước quốc tế Việt Nam (VACI 2018) do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ TN&MT) tổ chức vào...
Xem tiếp
Quỹ Bảo vệ môi trường: đẩy mạnh hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao Tin có hình
Trong năm 2017, Quỹ đã thẩm định và ký Hợp đồng cho vay với tổng số tiền là 61.855 triệu đồng, giải ngân với tổng số tiền là 52.716 triệu đồng, dư nợ tín...
Xem tiếp
Hội nghị Cán bộ Công chức và người lao động năm 2018 của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương Tin có hình

Thực hiện kế hoạch số 55/STNMT-VP ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức hội nghị Cán bộ Công chức, Viên...

Xem tiếp
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: