Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Nhận định tình hình KTTV 10 ngày tới (11 - 20/12/2018) 

Thời tiết tỉnh Bình Dương được dự báo phổ biến có mưa nhỏ vài nơi vào đêm và chiều tối, ban ngày trời nắng.  

Tóm tắt tình hình KTTV 10 ngày qua (01-10/12/2018)

Tuần qua, do chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi rìa phía nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa, trong trường gió đông bắc có cường độ trung bình, nên thời tiết tỉnh Bình Dương phổ biến ít mưa. Do ít mưa và có nắng nhiều nên nhiệt độ không khí trung bình trong tuần đã vượt khá nhiều so với trung bình nhiều năm (TBNN). Trong tuần không có hiện tượng thời tiết nguy hiểm nào. Nhiệt độ không khí trung bình là 28,90C cao hơn TBNN 3,40C; Cao nhất tuyệt đối là  34,90C xảy ra vào ngày 01 và ngày 05; Thấp nhất tuyệt đối là 24,00C xảy ra ngày 05 và ngày 09.

Bảng1. Các yếu tố khí tượng 10 ngày qua (11 - 20/12/2018)

TRẠM

 

MƯA

NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ (0C)

ĐỘ ẨM

 ( %)

Tổng lượng bay hơi

(mm)

Tổng số giờ nắng

(giờ)

Gió

(m/s)

L

(mm)

SN

TB

CAO NHẤT

THẤP NHẤT

TB

TN

TB

Tuyệt đối

N

TB

Tuyệt đối

N

Sở Sao

-

-

28,9

34,0

34,9

01,

05

24,7

24,0

05,

09

84

47

29,6

66

09

Dĩ An

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuận An

2,3

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tân Uyên

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phước Hòa

3,5

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bến Cát

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dầu Tiếng

6,0

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ Dầu Một

0,5

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắc Tân Uyên

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bàu Bàng

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượng mưa và độ ẩm

Tổng lượng trong 10 ngày qua ở các nơi thấp hơn so với TBNN phổ biến từ 16,0 – 23,6mm. Độ ẩm không khí trung bình 89% cao hơn TBNN khoảng 6%, độ ẩm thấp nhất 47% xảy ra ngày 05. Tổng lượng bay hơi là 29,6 mm cao hơn TBNN 3,2mm. Tổng số giờ nắng là 66 giờ cao hơn TBNN 2,1 giờ. Gió mạnh nhất là 09m/s hướng Đông Đông Nam xảy ra ngày 08/12.

Diễn biến mực nước sông 10 ngày qua: (Từ 01 - 10/12/2018)

Mực nước trên các con sông tại Bình Dương diễn biến ở mức bình thường so với TBNN. Nhưng mực nước so với cùng kỳ năm ngoái thì đều thấp hơn tương đối. Biên độ mực nước tại các trạm trong tuần qua như sau: Phước Hòa là 2,92m; Thủ Dầu Một là 2,42m; Dầu Tiếng là 1,55m và Biên Hòa là 3,23m.

Bảng 2:  Các đặc trưng thuỷ văn 10 ngày qua (01 - 10/12/2018)

Sông

Trạm

Từ ngày 01 đến ngày 10/12/2018

 

So với cùng kỳ năm trước 2017 (m)

 

So với TBNN(m)

Mực nước (m)

Ngày

 

Phước Hoà

Hmax

20,67

09

Thấp hơn 0,61

Thấp hơn 0,40

Hmin

17,75

02

Thấp hơn 1,95

Thấp hơn 1,89

 

Sài Gòn

Thủ Dầu Một

Hmax

1,43

05

Thấp hơn 0,19

Cao hơn 0,28

Hmin

-0,99

09

Thấp hơn 0,36

Cao hơn 0,17

 

Dầu Tiếng

Hmax

1,26

01

Thấp hơn 0,12

Thấp hơn 0,04

Hmin

-0,29

01

Thấp hơn 0,19

Cao hơn 0,02

 

Đ/ Nai

 

Biên Hoà

Hmax

1,65

07

Thấp hơn 0,21

 

Hmin

-1,58

09

Thấp hơn 0,24

 

Nhận định tình hình KTTV 10 ngày tới (11-20/12/2018)

 Lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh trong ngày đầu tuần, sau hoạt động ổn định và suy yếu dần, vào khoảng ngày 16 và 17 không khí lạnh khả năng được tăng cường trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Trung Bộ lấn tây trong thời kỳ đầu, sau hoạt động ổn định.

Khu vực tỉnh Bình Dương: Do chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của các hệ thống thời tiết phân tích trên, kết hợp với trường gió đông bắc có cường độ tăng dần và trên cao là đới gió đông từ rìa phía nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới chi phối, nên thời tiết tỉnh được dự báo phổ biến có mưa nhỏ vài nơi vào đêm và chiều tối, ban ngày trời nắng.

Dự báo lượng mưa và nhiệt độ

Lượng mưa hầu hết ở mức xấp xỉ và thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ không khí trung bình ở mức cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 10 - 20 mm. Nhiệt độ không khí trung bình khoảng 27 - 280C, cao nhất tuyệt đối khoảng 33 - 350C, thấp nhất khoảng 20 - 220C.

Dự báo diễn biến mực nước sông 10 ngày tới (11-20/12/2018)

Mực nước Sông Bé tại Phước Hoà: mực nước dao động trong khoảng từ: 18,00m – 20,50m

 Mực nước Sông Sài Gòn tại Thủ Dầu Một dao động theo triều và ở mức: Mực nước đỉnh triều cao: Hmax = 1,40 m, xuất hiện vào ngày 20; Mực nước chân triều thấp: Hmin = - 0,92 m, xuất hiện vào ngày 12.

 (Nguồn Đài KTTV tỉnh Bình Dương)

[Trở về]
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: