Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Ngành TN&MT Bình Dương: Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng năm 2018 

Trong năm 2018, ngành tài nguyên và môi trường đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ đúng theo Chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Bình Dương Đảng bộ lần thứ X trong nửa đầu nhiệm kỳ; một số kết quả cụ thể như sau:

Hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách

Sở TN&MT Bình Dương đã thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực TN&MT, trong đó, đã tham mưu các văn bản để UBND tỉnh Bình Dương thông qua HĐND tỉnh Bình Dương ban hành 5 Nghị quyết, UBND tỉnh Bình Dương ban hành 9 Quyết định liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TN&MT. Qua đó, đã kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, Sở TN&MT Bình Dương đã ban hành Quy chế thi tuyển lãnh đạo, quản lý để làm cơ sở tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý; ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2018 theo đúng kế hoạch, lộ trình quy định. Ngoài ra, để đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ trong công tác phối hợp, Sở TN&MT đã ban hành Quy định phối hợp công tác giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở TN&MT với Phòng TN&MT cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về TN&MT.

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành TN&MT là một trong những nhiệm vụ quan trọng, gắn với hiệu quả phát triển ngành; Sở TN&MT Bình Dương đã kiện toàn lại Tổ tư vấn pháp luật về thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực TN&MT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; thành lập Tổ giúp việc triển khai thực hiện CCHC của Sở TN&MT để tập trung phân tích, đánh giá chi tiết các chỉ số PCI, PAPI và đề ra phương hướng cải thiện các chỉ số, theo Quyết định Công bố của UBND tỉnh Bình Dương năm 2018, Chỉ số CCHC của Sở TN&MT tiếp tục tăng 3 hạng lên thứ 2/20 Sở, ngành và được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Song song đó Sở TN&MT đã tham mưu trình UBND tỉnh Bình Dương ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp: tỉnh 95 thủ tục, huyện 35 thủ tục và xã 7 thủ tục; tiếp tục xây dựng lộ trình áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4 đến năm 2020; thực hiện đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết đối với 14 TTHC; kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn của ngành hiện nay đạt trên 99%.

Áp dụng công nghệ thông tin, lưu trữ

Sở TN&MT Bình Dương đã vận hành tốt hệ thống các cơ sở dữ liệu ngành, đặc biệt triển khai sử dụng Phần mềm quản lý văn bản 5.3 liên thông 4 cấp; triển khai xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính để phục vụ tốt hơn
nhu cầu tra cứu thông tin đất đai cho người dân; thực hiện hiệu quả việc trao đổi thông tin và luân chuyển hồ sơ giữa Cơ quan Thuế và Cơ quan Quản lý Đất đai để xác định nghĩa vụ tài chính cho cá nhân, tổ chức.

Tăng cường thanh tra, giải quyết đơn thư

Năm 2018, ngành TN&MT Bình Dương đã thực hiện thanh - kiểm tra theo Kế hoạch và đột xuất đối với 1.340 đơn vị, giảm 25% so với cùng kỳ, trong đó đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 587 đơn vị, với số tiền 33,7 tỷ đồng, kết quả giảm 4% so với cùng kỳ 2017. Qua thanh - kiểm tra, các đơn vị vi phạm trên địa bàn tỉnh đa số đều thực hiện khắc phục và chấp hành tốt quy định.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương còn thực hiện thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về TN&MT đối với 03 đơn vị Phòng TN&MT cấp huyện; làm việc Đoàn Thanh tra của Bộ TN&MT về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với công tác cấp giấy chứng nhận - xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ năm 2013 đến năm 2018; kiểm tra bổ sung đối với 13 dự án khu đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng có quy mô sử dụng đất lớn và 5 công ty cổ phần. Qua thanh - kiểm tra, đã kịp thời phát hiện các sai phạm để ngăn ngừa, xử lý; đặc biệt là trình trạng phân lô, bán nền, khai thác khoáng sản trái phép...

Hoàn thành các nhiệm vụ chuyên ngành

Công tác quản lý đất đai tiếp tục có nhiều chuyển biến: đã tổ chức công bố công khai điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh và cấp huyện; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thị xã, thành phố, đến nay đã có 6/9 huyện thị đã được phê duyệt; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh; hoàn thành thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh; tỉ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ngày càng tăng, đến nay đã đạt 99,81%; thực hiện công khai, minh bạch, trong xác định giá đất, danh mục các công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt trong đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư, phục vụ thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, khoáng sản và ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục đẩy mạnh: đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh lại Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định; xây dựng quy chế phối hợp về quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh cát tại vùng giáp ranh giữa Bình Dương và Tây Ninh; triển khai thực hiện thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước; công bố và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước về môi trường tiếp tục nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả, nhiều biện pháp phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm đã được triển khai thực hiện như: hạn chế các dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp, nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo ĐTM; tăng cường công tác hậu kiểm, nâng cao tỉ lệ các cơ sở được xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường (tỉ lệ cơ cở được xác nhận hoàn thành ĐTM đến nay đạt 41,5%); tăng cường quản lý việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch thí điểm phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn; tiếp tục mở rộng hệ thống quan trắc tự động, đầu tư các công trình thoát nước và xử lý nước thải, xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư, đô thị ... đã hạn chế được tình trạng gia tăng ô nhiễm và kết quả quan trắc cho thấy chất lượng các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 đã được cải thiện so với năm 2017.

Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động các nhiệm vụ năm 2019

Năm 2019, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục tham mưu trình UBND tỉnh Bình Dương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, các văn bản chỉ đạo điều hành để tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý ngành TN&MT; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; chủ động thực hiện và chấp hành nghiêm túc, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động hoàn thành nhiệm vụ của ngành năm 2019 theo đúng Kế hoạch.

Tăng cường thực hiện cải cách hành chính và đẩy mạnh việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo cho một số phòng, đơn vị theo như kế hoạch đã ban hành; kiện toàn lại tổ chức bộ máy của ngành theo các hướng dẫn mới của Trung ương; thực hiện nghiêm túc Đề án vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn ngành. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra để chủ động ngăn ngừa những sai phạm, xử lý kiên quyết các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng; duy trì việc tham gia tiếp dân định kỳ và tổ chức tiếp dân định kỳ.

Tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh và cấp huyện; tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các thủ tục về đất đai; tăng cường công tác thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xem xét chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng măt bằng và tái định cư để thi công các công trình, dự án, nhất là các công trình, dự án trọng điểm; tiếp tục thực hiện thu hồi đất do vi phạm và quản lý tốt quỹ đất công, không để bị lấn chiếm.

Tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là hoạt động khai thác cát trên lòng hồ Dầu Tiếng; hoàn thành xây dựng Trạm thủy văn trên sông Sài Gòn; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, đề án nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Sửa đổi, bổ sung Quy định Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương cho phù hợp với các quy định mới; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; triển khai Chương trình thực hiện Đề án thành phố thông minh trong lĩnh vực môi trường; tăng cường công tác kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án; duy trì việc kiểm tra, vận hành các trạm quan trắc tự động; cấp nhật và xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Nguyễn Như Phong-VPS

[Trở về]