Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2018, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 98,6% 

Năm 2018, công tác thanh kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh về tài nguyên và môi trường (TN&MT) đạt được nhiều kết quả khả quan.

Cụ thể, toàn ngành TN&MT đã tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về TN&MT đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh với tổng số 1.340 đơn vị được thanh, kiểm tra theo chương trình kế hoạch định kỳ và đột xuất theo phản ánh, kiến nghị của cử tri. Qua thanh, kiểm tra, ngành đã xử lý vi phạm hành chính các đơn vị vi phạm với tổng số tiền gần 34 tỷ đồng và yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả gây ô nhiễm môi trường theo quy định. Có thể nói, công tác thanh, kiểm tra đi vào trọng tâm, trọng điểm và những lĩnh vực nổi cộm, bức xúc, góp phần phòng ngừa sai phạm và chấn chỉnh công tác quản lý, công tác chỉ đạo điều hành, giữ gìn kỷ cương, nâng cao hiệu lực trong việc thực thi chính sách, pháp luật.


Thanh tra Sở TN&MT kiểm tra các điểm nóng về TN&MT

Đặc biệt, trong lĩnh vực đất đai, ngành đã tăng cường kiểm tra việc phân lô, bán nền trái quy định pháp luật, qua đó UBND tỉnh đã chấn chỉnh công tác quản lý về đất đai ở các địa phương, kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan và ban hành văn bản hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong công tác quản lý đất đai trên toàn tỉnh. Trong lĩnh vực môi trường và khoáng sản, Đội liên ngành kiểm tra đột xuất về TN&MT, tiếp tục phát huy vai trò đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và tham mưu xử lý nghiêm tình trạng cố tình xả nước thải không qua xử lý, chôn lấp, đổ thải chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại không đúng quy định về bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản (đất đầu, sỏi đỏ, sét gạch ngói, cát...) không có giấy phép theo quy định.

Trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh, số lượng đơn thư tăng nhưng toàn ngành đã tập trung giải quyết kịp thời, bảo đảm đúng trình tự thủ tục, hợp tình, hợp lý và chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân với tỷ lệ giải quyết đạt trên 95%. Riêng đối với cấp tỉnh đạt 98,6%.

Nguồn: http://baobinhduong.vn

[Trở về]
Tổng lượt truy cập:
Truy cập trong ngày:
Đang truy cập: