Javascript Slideshow
Điểm mới hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó sự cố môi trường 

Để chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố (UPSC), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành...

Xem tiếp
Giải pháp bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất 
Tính đến tháng 6 năm 2017, theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cà nước có 283 khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất...
Xem tiếp
Giải pháp giảm tác động xấu từ ô nhiễm môi trường nông thôn 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay đã và đang trở thành một xu thế phát...

Xem tiếp
Nhiều chuyển biến tích cực về môi trường 

Năm 2017, các Bộ, ngành, địa phương đã quan tâm hơn đến công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị...

Xem tiếp
Sinh hoạt, triển khai quy định liên quan đến việc lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động. 

Sáng ngày 27/10/2017, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật định kỳ tháng 10 năm 2017, nội dung chính là triển...

Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp