Javascript Slideshow
CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) TẠI CÁC SÔNG VÀ RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 01 NĂM 2019 

Kết quả quan trắc và đánh giá chỉ số chất lượng nước (WQI) tháng 01 năm 2019 đối với các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Bình...

Xem tiếp
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 01 NĂM 2019 Tin có hình

Theo kết quả quan trắc định kỳ vào những thời điểm nhất định trong ngày của tháng 01/2019, cho thấy vấn đề ô nhiễm không khí hiện nay trên địa bàn...

Xem tiếp
Hành động vì môi trường Tin có hình

Một năm nữa lại trôi qua, Bình Dương tiếp tục đầu tư nhiều dự án, chương trình hành động; đồng thời đẩy mạnh truyềnthông để bảo vệ môi trường (BVMT),...

Xem tiếp
Bản tin quan trắc nước thải tự động tháng 12/2018 Tin có hình

Kết quả giám sát hệ thống quan trắc nước thải tự động tháng 12 năm 2018 đối với 72 trạm hoạt động ổn định cho thấy: 65 trạm vận hành hệ thống xử lý nước thải đạt...

Xem tiếp
Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Tân Hiệp tháng 12/2018 Tin có hình
Tháng 12, chất lượng nước sông khu vực Tân Hiệp không có nhiều biến động.
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp