Javascript Slideshow
Giải pháp xử lý rác thải khu vực nông thôn 

Song song với giải pháp về mặt chính sách, với vai trò quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Xem tiếp
Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích 

Vấn đề xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích đã tạo được một hành lang pháp lý...

Xem tiếp
Cần cơ chế, chính sách hạn chế sử dụng túi nilon sử dụng trong sinh hoạt 

Từ năm 2010 đến nay, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành đã xây dựng, ban hành...

Xem tiếp
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và phòng, ngừa, kiểm soát các dự án, công trình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 

Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các cơ sở, dự án gây ô nhiễm môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi...

Xem tiếp
Quy định mới về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình...

Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp