Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động trên kênh Ba Bò 

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải hồ sinh học thuộc dự án xử lý nước thải kênh Ba Bò.

Dữ liệu quan trắc thông số chất lượng nước thải sẽ được đưa về Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương để định kỳ phối hợp kiểm tra, cải thiện chất lượng nước trong kênh Ba Bò.

Theo số liệu quan trắc, từ cuối năm 2016, hàm lượng Amoni (một chất gây hại) và COD (một tiêu chuẩn để đánh giá hàm lượng nước) có lúc vượt tiêu chuẩn từ 5 - 20 lần. Nguồn xả thải vào kênh rất phức tạp từ các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, nước thải sinh hoạt của cư dân tỉnh Bình Dương, TP.HCM chưa qua xử lý xả trực tiếp vào kênh Ba Bò và chảy ra sông Sài Gòn. Việc này đã làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của hàng triệu người dân TP.HCM.

Nguồn: monre.gov.vn

[Trở về]