Javascript Slideshow
Bình Dương tổng kết công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm... Tin có hình

Thực hiện quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một...

Xem tiếp
Thông báo bán hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản lần 2 
Xem tiếp
Công bố danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2017 

Sở Tài nguyên và Môi trường công bố danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm...

Xem tiếp
Tăng cường phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp... 

Tại phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, đã diễn ra lễ ký...

Xem tiếp
Tìm nguồn cát cho tương lai 

Tổng tài nguyên cát của Việt Nam chỉ ước khoảng khoảng 2,3 tỷ m3. Với tốc độ xây dựng như hiện nay thì chỉ chưa đầy 15 năm nữa, nguồn cung cát sẽ cạn kiệt....

Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 Tiếp