Javascript Slideshow
Công bố danh sách tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2017 

Ngày 24 tháng 11 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản...

Xem tiếp
Đang cập nhật !!! 
Xem tiếp