Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của ngành tài nguyên và môi trường 

Sáng ngày 8/1/2018 tại Nhà B trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của ngành tài nguyên và môi trường.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Chính phủ, đại diện Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc các Tổng cục, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Danh giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cho biết trong năm qua Sở đã ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản quy phạm phát luật, Thực hiện tốt việc công bố, công khai các thông tin theo qui định, đặc biệt là về: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các bộ thủ tục hành chính; số điện thoại đường dây nóng và số điện thoại của các lãnh đạo Sở và thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở; lịch tiếp công dân.

Về ứng dụng CNTT là 1/5 tỉnh, thành đang triển khai hiệu quả công tác trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên và môi trường để xác định nghĩa vụ tài chính cho hộ gia đình và cá nhân. Từ những việc làm cụ thể nêu trên, mặc dù khối lượng công việc tăng nhanh nhưng thời gian giải quyết công việc theo qui định được rút ngắn, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 99,8%, giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm dần với tỷ lệ giải quyết đạt 98,33%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn đã giảm xuống dưới 1,2%, mức độ hài lòng của người dân tăng lên trên 97%, là đơn vị đứng trong top 5 của tỉnh về cải cách hành chính, góp phần tích cực đưa chỉ số nâng cao nâng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào loại tốt của cả nước.

Theo dự kiến, nhiệm vụ năm 2018 Sở phấn đấu giảm hồ sơ trễ hẹn dưới 1%; mức độ hài lòng của người dân đạt trên 98%. Thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 cho đa số các thủ tục hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chính và thực thi công vụ và các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin sẽ chuyển mạnh theo hương từ phục vụ công tác quản lý nhà nước sang phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: TTCN

[Trở về]