Javascript Slideshow
Chi bộ 5 tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí năm 2018. 

Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ 5 đã tổ chức sinh hoạt chuyên...

Xem tiếp
Học tập chuyên đề về “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 Tin có hình

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương tổ chức buổi học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với...

Xem tiếp
Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tin có hình

       Tổ công đoàn – Chi đoàn 3 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ...

Xem tiếp
Video Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Hồ Chí Minh Tin có phim

Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh_P1

Xem tiếp
Hội nghị chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa... 

 Ngày 13-5, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm thành phố mới, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình...

Xem tiếp