Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại văn phòng đăng ký đất đai 

Sau 03 năm, Văn phòng Đăng ký đất đai (1 cấp)  đang từng bước hoạt động ổn định và hiệu quả. Theo đó, hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh và cấp huyện đã được diễn ra thường xuyên.

Văn phòng Đăng ký đất đai (01 cấp) trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các cấp, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2015 theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trên cơ sở đó, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, cùng với sự nổ lực làm việc của Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi là CBCCVCNLĐ), hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai (1 cấp) đang từng bước hoạt động ổn định và hiệu quả.

 

Văn phòng Đăng ký đất đai (trụ sở 321 Phú Lợi, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Kết quả, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Văn phòng Đăng ký đất đai (01 cấp) được kiện toàn thống nhất từ tỉnh xuống các huyện, thị xã, thành phố. Tác phong, lề lối làm việc của toàn thể CBCCVCNLĐ được đổi mới, từng bước chuyển sang chính quyền thân thiện, gần dân và thực sự của dân, do dân và vì dân. Ngoài ra, tình hình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính và đo đạc bản đồ ngày càng tăng cao từ 15%-20%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn ngày càng tăng từ 90% khi hợp nhất lên 98% đến 99% như hiện nay; ứng dụng Công tin được áp dụng mạnh mẽ trong toàn hệ thống góp phần đẩy nhanh thực hiện công việc và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện các nhu cầu chính đáng của mình và giảm bớt thời gian đi lại.

 

Đ/c Phạm Xuân Ngọc chủ trì buổi giao lưu tiếp đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

Từ hiệu quả trên, hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh và cấp huyện đã được diễn ra thường xuyên như: trong tháng 5, tháng 6/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp các đoàn đến trao đổi kinh nghiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, Bà Rịa Vũng Tàu; Văn phòng Đăng ký đất đai tham gia cùng Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia giao lưu học tập tại Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai; các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai thường xuyên cử cán bộ đi học tập kinh nghiệm lẫn nhau hoặc thông qua điện thoại để trao đổi giải quyết những nguyên nhân vướng mắc về mô hình quản lý, điều hành hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai (1 cấp), Liên thông thuế, Vilis, hoạt động đo đạc bản đồ, giải quyết các mâu thuẫn liên quan đến đất,…

 

 

 

Đ/c Phạm Thanh Tùng (Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai) chia sẻ kinh nghiệm thực hiện liên thông Thuế

Kết quả, những dịp giao lưu trao đổi quan trọng đã giúp cho các bên có thêm những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả, giúp tháo gỡ được một số khó khăn vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết tốt các công tác được nhà nước giao.

[Trở về]