Trạm thủy văn Tân Uyên cung cấp số liệu phục vụ cho việc dự báo mực nước trên sông Đồng Nai góp phần giúp các cơ quan quản lý chủ động trong các kế hoạch sử dụng nước và phòng chống lũ lụt.'/>
Javascript Slideshow
 Bản in     Gởi bài viết  
Hoạt động đo đạc của trạm Thủy văn Tân Uyên

      Trạm thủy văn Tân Uyên cung cấp số liệu phục vụ cho việc dự báo mực nước trên sông Đồng Nai góp phần giúp các cơ quan quản lý chủ động trong các kế hoạch sử dụng nước và phòng chống lũ lụt.

      Trạm thủy văn Tân Uyên của tỉnh Bình Dương đặt tại ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ hoạt động chính thức từ ngày 14/04/2011 với nhiệm vụ đo nhiệt độ không khí, đo mực nước và nhiệt độ nước sông Đồng Nai. Công trình trạm đo là giếng kiểu bờ dùng xiphong được trang bị máy đo tự động ghi mực nước loại Stevens A04 của Mỹ đặt trong nhà. Hệ thống được kiểm tra, đánh mốc thường xuyên 2 lần/ngày; Hệ thống thủy chí gồm có 3 thủy chí được dẫn nối kiểm tra 2 lần/năm vào thời điểm trước và sau mùa mưa từ các mốc độ cao của Trạm thuộc hệ  độ cao Nhà nước do Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất dẫn nối độ cao ngày 31/07/2011.

      Hiện tại, trên sông Đồng Nai có 4 trạm, trong đó 3 trạm là Tà Lài, Trị An, Biên Hòa thuộc mạng lưới trạm điều tra cơ bản của ngành Khí tượng Thủy văn và Trạm Tân Uyên do Trung tâm quan trắc quản lý và vận hành. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trạm đã góp phần cung cấp số liệu phục vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương trong việc quản lý, dự báo mực nước trên sông Đồng Nai đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương giúp các cơ quan quản lý chủ động trong các kế hoạch sử dụng nước và phòng chống lũ lụt.
       Việc đo mực nước, nhiệt độ nước được tuân thủ qui định của Tiêu chuẩn ngành: 94 TCN 1-2003 “Quy phạm quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông” ban hành kèm theo quyết định số 15/2003/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 26/11/2003. Quan trắc mực nước 24 lần/ngày; nhiệt độ nước sông và nhiệt độ không khí quan trắc 2 lần/ngày vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Ngoài ra chân, đỉnh triều cách 5, 10, 15 hoặc 30 phút quan trắc thêm 1 lần. Khoảng thời gian quan trắc được xác định theo sự biến đổi mực nước, nhằm quan trắc chính xác trị số mực nước và thời gian xuất hiện của mực nước chân, đỉnh triều.

      Kết quả quan trắc mực nước năm 2012 tại trạm thủy văn Tân Uyên có biên độ mực nước là 491cm, mực nước lớn nhất 339cm, xuất hiện ngày 30/10, nhỏ nhất -152cm xuất hiện ngày 21/01, mực nước trung bình 86cm; nhiệt độ nước trung bình 29.30C, chênh lệch toàn năm 4.20C; nhiệt độ không khí trung bình 28.70C, chênh lệch toàn năm 7.00C. Sông Đồng Nai đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương một phần được điều tiết từ hồ Trị An, do đó dòng chảy trong sông tương đối điều hòa. Tuy nhiên, năm 2012 trong thời đoạn từ ngày 29/09/2012 đến 09/10/2012 do hồ Trị An xả lũ nên mực nước bình quân năm cao hơn so với năm 2011, song chưa có tác động đến đời sống nhân dân. 

TTQT

 

[Trở về]